Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

WOM Gorzów Wlkp. - Aktualności

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konferencji realizowanej w ramach projektu Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nauczycieli, którzy brali udział w szkoleniach.

Uprzejmie informujemy, iż konferencja ma na celu upowszechnienie rezultatów projektu, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście realizacji przedmiotowych podstaw programowych, a także zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Temat konferencji:
Promowanie aktywnego wsparcia pracy nauczyciela w zakresie stosowania TIK w dydaktyce przedmiotowej.

Miejsce konferencji: Hotel BEST WESTERN w Gorzowie Wlkp., Al. Konstytucji 3-go Maja 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

Termin konferencji: 25 października 2013r. (piątek), godz. 1400-1800

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o odesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji drogą e-mailową na adres: wom@womgorz.edu.pl, lub na numer faksu (95) 721-61-12 najpóźniej do dnia 15.09.2013 r.


Dodatkowych informacji w sprawie konferencji udzielają:

  • Mariusz Walak: m.walak@gmail.com, tel. 509517212
  • Anna Luftman: wom@womgorz.edu.pl, tel. 95 721 61 10

Program konferencji

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Galeria zdjęć z Konferencji

Raport końcowy z monitoringu i eraluacji: [POBIERZ PLIK PDF]

 Człowiek - najlepsza inwestycja