Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego
Budynek Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.


Adres:

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 23,
Tel. sekretariat: (95) 721-61-10
Fax: (95) 721-61-12
E-mail: wom@womgorz.edu.pl


 Człowiek - najlepsza inwestycja