Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

O projekcie

Cel projektu:

Wzrost poziomu umiejętności 300 nauczycieli z województwa lubuskiego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym potwierdzonych Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych.


Okres realizacji: grudzień 2012 – październik 2013Instytucje uczestniczące w projekcie:

Działania skierowane do nauczycieli:Kurs doskonalący:

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej dla 100 uczestników, 40 godz. dydaktycznych (5 grup w WOM-ie, 5 grup w ODN-ie).

Kurs doskonalący:

Multimedia w dydaktyce dla 200 uczestników, 40 godz. dydaktycznych, (10 grup w WOM-ie, 10 grup w ODN-ie).

Każdy kurs kończy się egzaminem zgodnym ze standardami Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC).

Konferencje podsumowujące projekt
  1. Konferencja w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. konferencja w Zielonej Górze.

Efekty projektu:

 Człowiek - najlepsza inwestycja