Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

WOM Gorzów Wlkp. - Informacje


Informacje o placówce:

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia, prowadzoną przez Samorząd Województwa Lubuskiego, której głównym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności    w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników.


W strukturze Ośrodka znajduje się Biblioteka Pedagogiczna wraz z filią w Sulęcinie, stanowiąc pod względem organizacyjnym i budżetowym jego integralną część. Biblioteka Pedagogiczna, działając jako wojewódzkie multimedialne centrum informacji pedagogicznej, realizuje zadania będące właściwością dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

 Człowiek - najlepsza inwestycja