Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

ODN Zielona Góra - Informacje


Informacje o placówce:

Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli na podstawie decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 8/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze to akredytowana placówka, której głównym celem jest wspomaganie kadry pedagogicznej oraz pracowników szkół, placówek oświatowych i innych instytucji działających na rzecz oświaty, w dążeniu do podniesienia jakości ich pracy. Na coroczną ofertę usług Ośrodka składają się przedsięwzięcia adresowane do różnych kategorii klientów, będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby środowiska oświatowego. Do najważniejszych rodzajów działalności placówki zaliczyć należy:

Na uwagę zasługuje również szeroko prowadzona przez Ośrodek współpraca na poziomie zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym z instytucjami zaangażowanymi w rozwój edukacji.

Na terenie województwa lubuskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jest placówką wiodącą pod względem skali, zasięgu i różnorodności realizowanych przedsięwzięć. Nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm kadry oraz przyjazna i partnerska atmosfera są dla klientów Ośrodka gwarancją rzetelności i wysokiej jakości oferowanych usług.

 Człowiek - najlepsza inwestycja