Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

Aktualności

Zakończyły się szkolenia dla nauczycieli województwa lubuskiego:


a) Komputer w edukacji wczesnoszkolnej (40 godz.) – szkolenie było skierowane do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego;

b) Multimedia w dydaktyce (40 godz.) – szkolenie było skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów na każdym poziomie edukacji (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji realizowanej w ramach projektu Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 nauczycieli, którzy brali udział w szkoleniach. Uprzejmie informujemy, iż konferencja ma na celu upowszechnienie rezultatów projektu, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście realizacji przedmiotowych podstaw programowych, a także zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na tema konferencji dla uczestników szkoleń w WOM w Gorzowie Wlkp.

Więcej informacji na tema konferencji dla uczestników szkoleń w ODN w Zielonej Górze

 Człowiek - najlepsza inwestycja