Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

Galerie: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Powrót

Powrót

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

Multimedia w edukacji

Multimedia w dydaktyce

Konferencja podsumowująca Projekt

Konferencja podsumowująca Projekt

 Człowiek - najlepsza inwestycja