Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

Brak obrazka: „Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego”
	Działanie 9.4 „Projekt realizowany w ramach Działania 9.4
	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

PROJEKT


Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego

Projekt realizowany w ramach Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


 Człowiek - najlepsza inwestycja